O firmě

Společnost LIMID Mohelno, s.r.o. byla založena v roce 1995 a od svého vzniku poskytuje komplexní služby v oblasti kovoprůmyslu. Jedná se o moderní strojírenskou firmu se zaměřením na zakázkovou výrobu.

Díky dlouholetým zkušenostem a kvalifikovanému týmu pracovníků dodává výrobky do všech odvětví, zejména pak do automobilového, nábytkářského nebo zemědělského průmyslu. Široké spektrum používaných technologií, případně v kooperaci se spolehlivými partnery dovoluje uspokojit i nejnáročnější požadavky jednotlivých zákazníků.

Společnost kontinuálně pracuje na svém rozvoji, zejména pak na využití moderních technologií, snižování nákladů a ochraně životního prostředí.

Certifikáty

Certifikáty Certifikáty
O firmě | LIMID.cz
Tradice
Nepřetržitě od roku 1995, s českým kapitálem.
Odpovědnost
Odběratelé, dodavatelé, zaměstnanci, společnost. Jsme odpovědnou společností popdorující ekonomické i sociální ptřeby.
Vývoj
Společnost usilovně pracuje na svém vývoji a to jak v oblasti technologií, tak lidského potenciálu.
Efektivita
Snižujeme náklady, šetříme Váš čas i prostor.
Péče
Od kusové po velkoseriovou výrobu, každý zákaník je jedinečný.
Spolehlivost
Portfolium dlouholetých spokojených zákazníků ze všech odvětví průmyslu.
Partnerství
Spolehlivé a dlouhodobé partnerství ve všech směrech podnikání, to je náš cíl.
Tým
Motor společnosti tvoří sehraný tým zkušených pracovníků.

Dotace z Evropských fondů

Název projektu: Realizace energetických úspor ve společnosti LIMID Mohelno, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0012021 
Popis projektu: Cílem projektu Realizace energetických úspor ve společnosti LIMID Mohelno, s.r.o. je snížení celkové energetické spotřeby společnosti prostřednictvím výměny technologie pro laserové řezání a výměny stávajícího zdroje vytápění za tepelná čerpadla.
Doba realizace projektu: 31. 10. 2017 - 30. 09. 2020

Logo EU

 

Název projektu: Úspory energie LIMID Mohelno, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013652
Popis projektu: Smyslem projekt je provést energeticky úsporná opatření prostřednictvím nákupu úspornějších strojů (lis a laser) a výměny osvětlení, kompresoru.
Doba realizace projektu: 28. 4. 2018 - 31. 12. 2020

Logo EU2005 - podán projekt v rámci MPO v programu Rozvoj "Pořízení soustružnického centra".
Tento projekt byl schválen, byla zakoupena techologie a podána žádost o platbu.

2005 - podán projekt v rámci kraje Jihlava v programu SROP II.  "Pořízení soustružnického centra".
Tento projekt byl schválen a technologie bude zakoupena v listopadu 2006.

2006 - podán projekt v rámci kraje Jihlava v programu SROP III. "Pořízení frézovacího centra a souřadnicového měřícího přístroje".
Tento projekt byl odevzdán v červnu 2006. 

2007 - podán projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) "Zvýšení konkurenceschopnosti firmy - pořízení CNC frézovacího obráběcího centra".
Tento projekt byl schválen a realizován v roce 2008. 

2009 - podán projekt v rámci Operačního programu Rozvoj-Výzva II. "Pořízení modení technologie pro rozšíření výroby".
Tento projekt byl schválen a realizován v roce 2010. 

2009 - podán projekt v rámci Operačního programu Eko-energie - Dotace - Výzva II. "Zlepšení tepelně technických vlastností podnikatelského subjektu".
Tento projekt byl schválen v roce 2010 a realizován v roce 2011. 

2010 - podán projekt v rámci Operačního programu Rozvoj-Výzva III. "Urychlení rozvoje firmy pořízením moderní technologie".
Tento projekt byl schválen a realizován v roce 2011.

2012 - podán projekt v rámci Operačního program ICT v podnicích Výzva III "Pořízení a implementace informačního systému".
Tento projekt byl schválen v roce 2012 a realizován v roce 2013. Vyhodnocení řízení. Smlouva o dílo. 

2012 - podán projekt v rámci Operačního program Rozvoj - Výzva III "Doplnění technologie - zvýšení konkurenceschopnosti".
Tento projekt byl schválen a realizován v roce 2013/2014. 

2014 - podán projekt v rámci Operačního program Rozvoj - Výzva III "Rozvoj technologického portfolia"
Tento projekt byl schválen a realizován v druhé polovině roku 2015